Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” este situat în localitatea Agnita şi este singurul colegiu din zona Agnita (zona valea Hârtibaciului ). Din 1934 când a fost construit până în anul 1953 a funcţionat cu clasele I-VII, găzduind şi Şcoala românească de ucenici. În 1954 conform reformei învăţământului se înfiinţează şi clasa a VIII-a, ca prima clasă de liceu în învăţământul mediu, atunci şcoala a devenit ŞCOALA MEDIE MIXTĂ de 10 ani. Cu trecerea anilor, numărul de elevi şi cadre didactice a fost în permanență creştere şi schimbare ţinând pasul cu timpul şi toate vrerile lui:
1962-1965 LICEUL REAL UMANIST AGNITA
1965-1966 LICEUL TEORETIC
1967-1975 LICEUL DE CULTURĂ GENERALĂ
1974-1975 LICEUL REAL UMANIST ce funcţionează cu profil textil şi mecanic. În 1975-1976 se extinde prin unificarea cu Şcoala Generală nr. 2, şcoală ce funcţionează în aceeaşi curte. Pentru 2 ani efectivele de elevi şi profesori cresc simţitor, funcţionând cu clasele I-XII (30 de clase)
1977-1978 LICEUL AGRO-INDUSTRIAL . Profilurile se diversifică : agricol, mecanic, industrie uşoară.
1979-1989 LICEUL INDUSTRIAL
Noutăţile sociale, politice şi culturale din iarna lui 1989 îşi vor spune cuvântul în domeniul învăţământului românesc, deci şi în cel agniţean, când şcoala începe să fie repusă în drepturile ei fireşti. Din nou are loc o schimbare de nume şi de această dată este ales unul de rezonanţă.
În anul 1990 a devenit LICEUL TEORETIC „AUGUST TREBONIU LAURIAN”- Agnita, purtând numele filologului, istoricului, omului politic şi publicistului, născut la 17 iunie 1810, în satul Fofeldea, la 29 km de Agnita. În anul 1993, Şcoala Generală nr. 2 s-a unit cu liceul, iar în 1999 şi Şcoala Generală Ruja a fost încorporată. Bine dotat şi echipat cu material didactic şi cu laboratoare performante, liceul a fost conceput pentru a acoperi necesarul de şcolarizare pe un areal mare (zona valea Hârtibaciului ) pregătind elevi în profilul teoretic specializare filologie şi profil real specializare matematică – informatică/matematică fizică respectiv chimie- biologie.
În anul 1999 echipa managerială a unității împreună cu agenţii economici din zonă au stabilit domeniul prioritar al formării profesionale din şcoală – profilul tehnic domeniul pregătirii de bază – industria textilă şi pielărie.
Începând cu 1 septembrie 2006 Liceul şi-a schimbat titulatura în Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”.
Piaţa muncii ne-a impus o diversificare a specializărilor oferite de şcoală, astfel, începând cu anul şcolar 2006-2007, pe lângă domeniul industrie textilă și pielărie a fost introdus domeniul electronică şi automatizări, calificare tehnician operator tehnică de calcul, în 2008-2009 profilul servicii, domeniul comerţ, calificare tehnician în activităţi de comerţ domeniul comerţ, iar în anul 2012 s-a obținut autorizare pentru profilul teoretic, specializare științe ale naturii.
Multitudinea formelor de învăţământ existente în unitatea noastră şcolară asigură o ofertă educaţională complexă, adaptată pieţei muncii din zona Agnita dar şi din judeţ şi care permite absolvenţilor să acceadă fie spre învăţământul superior, fie spre un loc de muncă adecvat calificării obţinute.
Colegiul Tehnic „A.T. Laurian” Agnita, instituţie şcolară din cadrul învăţământului tehnologic, promovează o politică şcolară realistă şi coerentă, axată pe cererea pieţei muncii şi pe cererea beneficiarilor principali ai procesului instructiv-educativ: elevii şi familiile lor.
Scopul fundamental al acestei politici şcolare îl reprezintă îndeplinirea obiectivelor stabilite prin PLAI şi asumate prin PAS. Ca urmare, la nivelul şcolii, au fost promovate pentru toate ciclurile şi nivelurile de pregătire, profilurile căutate, viabile şi cu perspectivă de durată lungă.Chiar dacă în timp şcoala a suferit multe modificări în denumire şi structură este apreciată şi solicitată de părinţii şi elevii din zonă şi din localităţile apropiate pentru calitatea educaţiei, confortul fizic şi psihic oferit elevilor.
În anul şcolar 2020 – 2021 în cadrul colegiului funcționează 32 de clase în care sunt cuprinşi 697 de elevi structuraţi astfel:
1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR – 3 grupă
2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – 9 clase
3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL – 7 clase
4. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – 8 clase
Nivelul de învățământ liceal cuprinde filiera teoretică cu profilele real, specializare științe ale naturii și profil uman, specializare filologie, filiera tehnologica cu profilul tehnic domeniul electronică și automatizări, calificare tehnician operator tehnică de calcul și profilul servicii, domeniul comerț, calificare tehnician operator tehnică de calcul.
5. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT – 5 clase
Confecţioner produse textile, Electronist aparate și echipamente

Back