Erasmus+

Îndrăznește să visezi!

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa. Cu un buget de 14,7 miliarde EUR, va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate.

Programul Erasmus+, care se va derula până în 2020, nu li se adresează numai studenților. El regrupează șapte programe anterioare și oferă oportunități pentru diverse categorii de persoane și organizații.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul programului Erasmus+. Puteți consulta, de asemenea, un ghid orientativ de finanțare pentru unele oportunități centralizate.

Obiective

Erasmus+ își propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială, precum și ale cadrului strategic ET2020 pentru educație și formare.

Programul urmărește, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului superior și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret.

El abordează următoarele tematici:

Rezultate

Rezultatele obținute în urma implementării programului Erasmus+ pot fi consultate în rapoarte și culegeri statistice, dar și pe Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+. Aceasta oferă informații în legătură cu majoritatea inițiativelor finanțate de program și prezintă bune practici și povești de succes.

Sursa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro

 

 

Back