Cel mai mare program al UE pentru educație, formare profesională și tineret

 

De ce Erasmus+?

Este programul Uniunii Europene care are scopul de moderniza și internaționaliza educația, formarea profesională și lucrul de tineret.

Pentru oameni el oferă posibilitatea de a își dezvolta competenețele pe toate cele trei componente (cunoștințe, abilități, atitudini) precum și de a face schimb de experiențe cu persoane cu interese similare din alte țări.

Pentru organizații acesta oferă un suport financiar cu scopul de a își dezvolta capacitatea managerială de a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor pe care îi deservesc și comunităților pe care le sprijină prin proiecte internaționale.

Toate detaliile pot fi accesate pe pagina oficială a Programului www.erasmusplus.ro

Tipuri de proiecte

În cadrul Erasmus+ pot fi susținute prin intermediul Agențiilor Naționale trei tipuri de proiecte (mobilitate, parteneriat strategic și dialog structurat pentru tineret).

Proiecte de mobilitate

Sunt vizate toate cele cinci domenii: educația adulților, educație școlară, formare profesională, tineret și universitar, reprezentând acele proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale).

Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing

Proiecte de parteneriat strategic 

Sunt vizate toate cele cinci domenii: educația adulților, educație școlară, formare profesională, tineret și universitar.

Proiectele de parteneriat strategic îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

  • proiectele pentru susţinerea inovării (cu produse intelectuale) își propun să dezvolte rezultate inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente sau
  • proiectele pentru susţinerea schimbului de bune practici (fără produse intelectuale) care se axează pe procesul de învățare și pe activități în sine, oferind posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.
Proiecte de dialog structurat

Este vizat doar domeniul tineret (celelalte pot fi finanțate prin acțiuni centralizate). Aceste proiecte promovează dialogul structurat ca instrument folosit de tineri pentru a-și face vocea auzita cu privire la modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie (locali, regionali, naționali, europeni). În acest sens sunt finanțate activități de tip întâlniri, conferințe, consultări sau evenimente care promovează participarea activă a tinerilor prin interacțiunea acestora cu decidenții.

Sursa: https://www.anpcdefp.ro/erasmusplus

Back