Mobilitate Flux 1 – stagiul de pregătire practică din Barcelos – Portugalia – Aprilie 2021 – calificarea ,,Confecționer produse textile”

 

Mobilitate Flux 2 – stagiul de pregătire practică din Granada – Spania – Iulie 2021 – calificarea ,,Tehnician în activități de comerț”

 

Mobilitate Flux 3 – stagiul de pregătire practică din Paphos – Cipru – Ianuarie 2022 – calificarea ,, Tehnician operator tehnică de calcul”