A. Intangibile:

– dezvoltarea profesională a participanților prin dobândirea competențelor tehnice specializate și a competențelor cheie specifice calificărilor în context internațional;
– dezvoltarea competențelor lingvistice, culturale și interpersonale ale participanților;

– experiențe ale echipei de proiect în organizarea și implementarea unui proiect de mobilitate Erasmus+ și utilizarea ECVET-ului;

– parteneriate durabile încheiate cu instituții de formare prestigioase din străinătate: A.I.A.M. Barcelos-Portugalia, MEP Europroject Granada – Spania și Rivensco Consulting Paphos-Cipru.

B. Tangibile:

– 55 Certificate de mobilitate Europass;

– 55 Acorduri de învățare;

– 55 Angajamente de calitate;

– 55 Certificate de limba engleză în România;

– 3 Memorandumuri de Înțelegere;

– 3 Prezentări finale PPT;

– 1 Site al proiectului;

– 1 Banner;

– 15 Echipamente de lucru pentru participanții cu oportunități reduse;

– 15 Produse pentru călătoria participanților cu oportunități reduse;

– 55 Jurnale de practică.

Broșură ,,Ghid de bune practici în implementarea proiectelor de mobilitate”